KOKONAINEN ÄÄNI (2019) kirjallinen tutkielma.

(Kuva: Kaku-an Shi-en)

Kirjallinen opinnäyte 2013, Teak VÄS (ääni) / Jaakko Autio_Kokonainen Ääni.pdf

“KOKONAINEN ÄÄNI” oli kirjallinen opinnäytteeni 2013, kun valmistuin Teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun laitokselta (VÄS). Työ pohtii kuinka toteuttaa äänisuunnittelua joka uudistaa niin tekijän kuin katsojan maailmankuvan. Työtä kirjoittaessani olin harjoittanut mietiskelyä säännöllisesti vuodesta 2006 ja osallistunut ehkä 30 retriittiin, joista pisimmät olivat 2kk mittaisia. Opinnäytteessä koin tärkeäksi nivoa yhteen kaksi erillään kulkenutta tietä, joogi-harjoituksen ja teatteritaiteen. Tästä syntyi kirjallinen opinnäytteeni “Kokonainen ääni”.

Nyt ladattava “Kokonainen ääni” on päivitetty versio alkuperäisestä. Tutkielma on nyt lyhyempi ja lukukokemus sujuvampi. Tutkielman lopussa reflektoin hieman kuinka 2013 kirjoittamani opinnäyte resonoi nykyisessä työskentelyssäni (2019) teatterin äänisuunnittelijana ja äänitaiteilijana.

Tutkielman alussa tutustun Grotowskiin, nyt jo kuolleeseen Puolalaiseen teatterin uudistajaan, joka yhdisti joogisen harjoituksen ja teatteritaiteen toisiinsa. Grotowski tunnetaan parhaiten “köyhästä teatteristaan”, koska hän päätyi riisumaan teatteri-ilmaisustaan pois kaiken sen mikä ei palvellut taiteen muutosvoimaa suoraan. Käyn läpi Grotowskin käsitteistöä, etupäässä vastakkain asettelun ja törmäytyksen dialektiikkaa, sekä asennetta tehdä henkistä taidetta joka pyrkii uudistamaan tekijän ja katsojan suhteen itseensä ja maailmaan.

Työssä rinnastan Grotowskin ja Zen-kontemplaation päämäärän ja harjoituksen toisiinsa. Zen – perinteessä on pitkään harjoitettu taidetta osana henkistä kasvua. Käyn läpi meditaation perusteet joilla oppia kuuntelemaan tiettyä kohtaa tietoisuudesta, joka mahdollistaa radikaalin tavan törmäyttää merkitykset ja merkityksistä tyhjyys toisiinsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s