Tila, Aika ja Hiljaisuus Teatteriäänisuunnittelussa.

25 Toukokuuta 2008
Kirjallinen opinnäyte, Arvosana 5
Tila Aika ja Hiljaisuus.pdf
Ohjaavat opettajat Antti Pönni ja Patrick Boullenger
Opinnäytteen tarkastajana Päivi Takala Gould

Jaakko_Autio-Tila_Aika_ja_Hiljaisuus

“Autio avaa työssään keskustelun tilan merkityksestä äänen aistimiseen ja kokemiseen sekä kiteyttää ansiokkaasti teatterin äänisuunnittelun parametreja kauniilla tavalla kunnioittaen ihmisyydestä lähteviä perusarvoja. Tila, aika ja hiljaisuus nähdään ihmisyyden ja minän hahmottamisen koordinaatteina jotka tulevat esiin äänellisen hahmottamisen kautta. Autio hyödyntää sujuvasti aikaan ja tilaan liittyvää filosofista keskustelua välttäen silti karikot, joita aiheeseen tarttuminen helposti tuo eteen. Hän on käyttänyt luovasti hyvin erilaisia lähteitä, ja pystyy hyödyntämään niitä rikkaalla ja persoonallisella tavalla omien teoreettisten näkemystensä tukemiseen.

Autio tarjoaa äänisuunnittelijalle konkreettisia työkaluja teatteriesityksen äänisuunnitteluun, mutta hänen näkemyksiänsä on mahdollista soveltaa myös laajemminkin elokuvan, taidepedagokiikan, sekä taiteen ja estetiikan filosofian keskusteluissa. Se on oiva esimerkki siitä, kuinka käytännön kokemuksesta nouseva tietoon myös mahdollista sanallistaa ja jalostaa osaksi laajempaa keskustelua.

Työ antaa myös työkaluja taiteellisen työryhmän käyttöön sekä perusteellisesti ja yksinkertaisesti opastaa lukijaansa ymmärtämään asioiden merkityksen kokonaisprosessin näkökulmasta.

Aution työ avaa myös näkymiä erilaisille uusille tutkimuskohteille tilaäänen kokemuksessa sekä avartaa tarkastelun näkökulmaa laajalle alueelle.”

Työn erityisten ansioiden johdosta opinnäytetyö hyväksyttiin arvosanalla 5 kiitettävä.

Arvosanan antamiseen osallistuivat Päivi Takala tarkastajana sekä yliopettaja Antti Pönni ja lehtori Patrick Boullenger ohjaavina opettajina.

Helsingissä 21.5.2008

(Photo: Jaakko Autio)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s